Omatuntotalous korostaa vastuullisuutta

Keskipohjanmaa 21.12.2008


Jaana Haapala & Leena Aavameri: Omatuntotalous

Talentum, 2008

- Monet ihmiset ovat kyllästyneitä ja turhautuneita epäoikeudenmukaisuuteen yhteiskunnassa, yritystoiminnassa ja elämässä ylipäätään, toteavat Jaana Haapala ja Leena Aavameri kirjassaan Omatuntotalous.

Heidän mukaansa tämä on synnyttänyt vastavoiman eli halun oikeudenmukaisuuden tavoittelulle. Omatuntotalous tuo esille luovuuden, jonka avulla kilpailukyvystä päästään kilpailuetuun. Siellä missä asiat koetaan oikeudenmukaisiksi, siedetään myös painetta ja koetusta enemmän.

Kirjoittajat toteavat, että nyt on se aika, jolloin valta jaetaan uusiksi. Ihmiset ovat ottamassa ohjaksia omiin käsiinsä. Nopea tiedonvälitys on mahdollistanut sen, että kantaa pystytään ottamaan nopeasti tärkeäksi havaittuihin asioihin. Haapala ja Aavameri uskovat, että muutos lähtee nimenomaan ruohonjuuritason heräämisestä.

- Nämä ihmiset hakevat omasta elämästään merkityksellisyyttä ja kaipaavat yrityksiltä vastuullisuutta.

- Ihmisten kanssa ei enää ryppyillä, koska heiltä löytyy tänä päivänä välineitä, joilla vastata ryppyilyyn.

Vastuullisuudesta on tulossa omatuntotalouden mukaan kilpailukykytekijä. Yrityksen vastuullisen käyttäytymisen ihmiset puolestaan palkitsevat tarjoamalla uskollisuutta. He eivät halua palkita asiakkuudellaan yrityksiä, jotka eivät toimi heidän arvojensa mukaisesti. Ihmiset tulevat äänestämään arvoillaan ja – lompakollaan.

Omatuntotalous on käsitteenä laajempi kuin yhteiskuntavastuu. Se tunnustaa yksilöiden ja yhteisöjen oikeuden hyvään elämään. Kun yhteiskuntavastuu tarkastelee asioita yrityksen näkökulmasta, lähtee omatuntotalous ihmisen oikeudesta.

- Omatuntotalous voi näkyä monin tavoin. Yksi yritys voi keskittyä perheiden hyvinvointiin, toinen kulttuuriin ja elämänilon lisäämiseen maailmassa tai vaikka parisuhteiden kehittämiseen.

Omatuntotalous ei ole keksitty käsite vaan ajan merkkejä on luettavissa niin julkisessa hallinnossa kuin bisneksessäkin. Omatuntotalouden tunnusmerkit, kuten avoimuus ja läpinäkyvyys sekä välittäminen, on otettu jo joidenkin yritysten toimintaperiaatteiksi. Jos kuitenkin yhtäkkiä pitäisi nimetä yritys, joka toimii vastuullisesti ja omien arvojeni mukaisesti, mieleeni ei selkeästi tule yhtään. Sen sijaan mieleen nousee yrityksiä, jotka eivät toimi mielestäni vastuullisesti, ja joiden tuotteita en mistään hinnasta ostaisi. Sekin on jo alku heräämiselle. Samaa ajatusta voi soveltaa myös valittaessa asuinkuntaa tai yhdistystä, johon liittyä. Merkityksellistä on se, miten ja millä arvoilla yhteisiä asioita hoidetaan.

Vastuullisuuden näkökulma tulee varmasti laajempana yritysnäkökulmana nousemaan yrityksen olemassaolon ja hengissä säilymisen turvaamiseksi. Omatuntotalous lähtee siitä, että hyvällä vuorovaikutuksella ihmisten, yritysten, yhteiskunnan ja ympäristön välillä luodaan samalla kestävää pohjaa win-win-win-ajattelulle, jossa kaikki voittavat. Asennemuokkausta ja valtavasti työtä uusi ajattelutapa kuitenkin koko yhteiskunnassa vaatii.

Anitta Oertel

IMG 20180617 WA0002

Anitta Oertel

Yhteystiedot

Anitta Oertel
040 7617 388
Lähetä sähköpostia
Lähetä viesti