Lastensuojelusuunnitelma antaa työlle tuen

Selänne-lehti 11.1.2010

Vahvuuksista liikkeelle

Lastensuojelusuunnitelma antaa työlle tuen

Anitta Oertel
Perheen arkeen kuuluu luontaisesti lapsen suojelu ja hoiva. Jos sen pilarit ovat jostakin syystä hajonneet, tarvitaan apua joko läheisiltä, sukulaisilta tai viranomaisilta, jotta lapsi voi kehittyä turvallisesti aikuiseksi. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään hoitoon.

Lastensuojelulain mukaan lapsella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta. Lastensuojelu ulottuu pitkälle aikavälille ja se kantaa paljon sisällään. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Kaija Jokela kertoo, että lastensuojelun tarkoitus on auttaa ja tukea perheitä, joiden on vaikea omin voimin selvitä. Sen yhtenä haasteena on katkaista sukupolvelta sukupolvelle jatkuva kierre.

Perhe voi itse hakea tukea tai avun tarve voi välittyä lastensuojeluilmoituksen kautta. Jokela toteaa, että uusi lastensuojelulaki (1.1.2008) antaa hyvät mahdollisuudet auttaa jo varhaisessa vaiheessa. Se muun muassa edellyttää sosiaalityöntekijöiden jalkautumista kentälle toimistotyön sijasta. Lastensuojelua tehdäänkin Jokelan mukaan yhä enenevässä määrin siellä, missä asiakkaat ovat, perheiden luona ja kouluissa. Positiivinen kehitys on se, että erityisesti yläkouluikäisten vanhemmat ottavat yhteyttä, jos perheessä on ongelmatilanteita.

Lastensuojelun keinoina ovat kaikki avohuollon työmuodot. Yksi suurimmista avohuollon tukitoimista on perhetyö.
- On tärkeää selvittää tarkoin lapsen vahvuudet ja heikkoudet. Kun uskaltaa puhua asioista, ongelmat alkavat ratketa. Yhteisten keskustelujen avulla perhe pystyy usein itse työstämään ongelmia, sanoo Jokela.

Vuoden alussa voimaan astunut uusi yhteistyömalli ei tullut yllätyksenä lastensuojeluyksikössä Pyhäjärvellä toimivalle Kaija Jokelalle, sosiaaliohjaaja Tarja Hyvärille ja sosiaalityöntekijä ja lastenvalvoja Martti Ruotsalaiselle, sillä Selänteen henkilökunta on luonut jo pitkään yhteistä mallia alueen lastensuojeluun. Kuntiin on muun muassa tehty Lapsen kanssa -hankkeessa lastensuojelusuunnitelmat lastensuojelulain mukaisesti. Ne antavat hyvän tuen päivittäiselle työlle. Alueella työskentelee viisi sosiaalityöntekijää, yksi sosiaaliohjaaja ja kahdeksan perhetyöntekijää.

Yhteistyöverkostot ovat kunnossa, mutta tukihenkilöistä, tuki- ja sijaisperheistä on Selänteen alueella kuitenkin pulaa. Martti Ruotsalainen toteaa, että esimerkiksi monilta pojilta puuttuu miehen malli. Mallia voi antaa muukin kuin oma isä.
- Tarvetta on etenkin miespuolisille tukihenkilöille, joilla olisi halua käydä poikien kanssa harrastuksissa.

Esimerkiksi Pyhäjärvellä on tällä hetkellä vain kaksi tukiperhettä. Sijaisperheiden tarve on kuitenkin jatkuva. Asian korjaamiseksi on kuntayhtymä tehnyt yhteistyösopimuksen Pelastakaa Lapset ry:n Pohjois-Suomen aluetoimiston kanssa. Sopimuksen tavoitteena on käyttää Pelastakaa Lapset ry:n mahdollisuuksia rekrytoida ja kouluttaa tukiperheitä.
Selänteen kuntiin on myös syntymässä lapsiasianneuvostoja lisäämään kansalaisten osallisuutta ja lapsen äänen huomioimista. Haapajärvellä ja Kärsämäellä toiminta on jo käynnistynyt. Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä neuvostot ovat vasta suunnitteilla.

Tarja Hyväri tuo esille ajatusmallin, jossa muutosvoimaan haetaan pontta tulevaisuudenmuistelun avulla. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa, että kuljetaan ajatuksissa esimerkiksi kahden vuoden päähän ja katsotaan sieltä käsin omaa tilannetta nykyhetkellä.
- Kyky nähdä oma tulevaisuutensa valoisampana, tuo halun myös uusiutumiseen, toteaa Hyväri.

Jokela, Hyväri ja Ruotsalainen näkevät itsensä enemmän rinnalla kulkijoina. He toteavat, että Selänteen alueen lastensuojelulla on kaikki mahdollisuudet onnistua. Isompi toiminta-alue madaltaa heidän mukaansa myös perheiden välisen yhteistyön kynnystä.
- Aina ei heti onnistu, mutta me voimme olla voimavaraksi toisillemme. Voimme auttaa perheitä ja lapsia voimaantumaan heidän omista vahvuuksistaan käsin.

 

IMG 20180617 WA0002

Anitta Oertel

Anitta Oertel

Yhteystiedot

Anitta Oertel
040 7617 388
Lähetä sähköpostia
Lähetä viesti